mandag 12. mars 2018

Anbefaler Epitel.


Er du utsatt for psykisk vold?

Ofte er det vanskelig å sette ord på psykiske overgrep og det er nærmest umulig å bevise at det skjer. Mange kjenner dette problemet på kroppen. Bokstavelig talt. Smerten ved å være systematisk krenket og såret gjør at både egenverdet og selvfølelsen blir ødelagt. Flere av de som føler seg krenket opplever en tilleggsbelastning ved at de vanskelig blir trodd når de forteller om det som foregår.
Brudal sier at hun som psykolog særlig husker to faser som fikk fagpersoner til å utvikle metoder for å fange opp alvorlige samfunnsproblem. Den første fasen var da barnemishandling ble avdekket, den andre var da de ble klar over hvor mange barn og unge det er som utsettes for incest. Nå mener hun at vi er i en tredje viktig periode.
Ny kunnskap om psykopati avdekkes og forståelsen om psykopatenes fremferd fører til alvorlige samfunnsproblem kan ikke lenger fortrenges og fornektes.
Massemedia avslører stadig at manipulerende mennesker finnes i alle lag av samfunnet. Dette gjør det vanskelig for dem å gjemme seg bak titler og posisjoner, de blir avdekket og synlige.
”Denne synliggjøringen er en del av en større prosess. Som mennesker har vi kommet til et punkt i vår utvikling, hvor vi våger å se mer av virkeligheten i øynene. I stedet for å lukke øynene erkjenner vi at psykopatene finnes, at de representerer en destruktiv kraft, og vi ser vår egen maktesløshet i øynene. Vi forstår også at det er noe vi ikke forstår” (Brudal 2007:20)
Kilde: Dr. philos. L. Brudal (2007)
Ønsker du mer kunnskap og refleksjon om psykisk vold og psykopatiske trekk? Velkommen til å følge bloggen: Hverdagspsykopati.blogg.no
(14.11.2008)http://www.epitel.info/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar