onsdag 14. mars 2018

Frilanserkanalen. Kunnskap er makt.


Anbefaler Frilansertjenesten med Anita Sweeney.

http://frilanser.tjenester.org/

Dys-sosiale mennesker.
Mishandlere.

Anbefaler hennes bøker "Null kontakt og motmakt", og "Sannheten seirer"
Her finnes blogg, og mange nyttige videoer, og tekster, om temaet dys-sosiale mennesker, og hva disse er i stand til å gjøre.
Verden er full av manipulatorer.
I generasjoner har verden sett verdensledere, som har skapt traumer og frykt for veldig mange mennesker. Se bare på Hitler, Stalin, Lenin, Mussolini, Gadaffi, Saddam Hussein, Kim Jong-un, Napoleon, Henrik VIII, og mange flere. Dys-sosiale mennesker skaper så veldig mye tristhet i hele verden, både før og nå.
Tenk på alle som har fått PTSD,  (posttraumatisk stresslidelse)og CPTSD, på grunn av gale mennesker. Videre ME, kanskje fibromyalgi, og som har blitt veldig syke pga maktmisbruk.
Tenk på alle krigene i verden, gjennom generasjoner, og fortsatt. Hva tenker dere dette gjør med små barn, ungdom, voksne, og eldre.
Se NRK seriene om Stalin. Det er hårreisende.
Se NRK om Alice Miller.
Disse menneskene finnes i alle samfunnslag, de skaper redsel, de trakasserer og forfølger mennesker. 

De finnes blant ledere, i politikken, blant helsepersonell, blant advokater og dommere, politi, den trivelige nabokjerringa, den koselige bussjåføren, den trivelige sykepleieren, den sympatiske legen, den blide læreren, den pratsomme rengjøringshjelpen, den flotte dresskledde mannen, og drakt-kledde kvinnen, i politikken, i hotellresepsjonen, som piloter, flyvertinner. I butikken, på legekontoret, i køen, på gaten, på bussen og på båten.
De hovmodige allmektige "konger og dronninger" De som tror de eier hele verden.
De vinner fram over alt, på tross av løgn og bedrag. De manipulerer alle, også advokater og dommere, politi, helsevesen, behandlingsinstitusjoner, barnevern, familievernkontor, helsesøstre, leger, nav, og over alt.
Deres løgner har ingen grenser.
Denne typen mennesker er allmektige, hovmodige og grandiose, og de søker spesielle stillinger. De og har egne lover, og de trår over lik for å oppnå egen fordel.
De stalker og fremstår truende. Det er blant disse vi finner de pedofile, og de voldelige. Ja faktisk de som dreper mennesker. Se kanalen Investigation Discovery. Det er hårreisende ting de finner på.

Se bare i barnefordelingssaker. Der manipulatoren når fram i retten, fordi de blir trodd, pga sin sluhet og dyktighet og evne til å være troverdige. Den stakkars velfungerende parten som ikke klarer å snakke, og sitter fortvilet i rettssalen, der de ikke våger å snakke, mister barna til den forelderen som ikke egner seg til å ha barna.
Nå må alle våkne. Det offentlige også.

https://www.facebook.com/opplysningmotnarsissisme/

Hva skjer når offentlige etater og domstolene blir folkets fiende og skjermer kriminelle fremfor å dømme dem? Når meningmann innser at de taper saker de opplagt skulle ha vunnet, fordi økonomiske krefter haler i den andre enden, kameraderi råder eller manipulatorer blir trodd? I forhold til narsissisme og mennesker med denne type personlighetsforstyrrelser, er det påfallende hvor mange av ofrene taper saker i norske rettsaler, selv med meget gode beviser. Først og fremst i barnefordeling og skilsmissesaker, men også straffesaker der en narsissist har gjort noe kriminelt.
Jeg sitter på dokumentasjon som beviser at mishandlere ikke bare går fri, de får gjerne barna og huset som tilhørte eks-partneren på kjøpet. Barn blir gitt til overgripere og mishandlere på et sølvfat av domstolene og det er ikke bare en tragedie, det er kriminelt. Et grufullt og utilgivelig svik mot barn og familier som rives i stykker grunnet dommer som er tuftet på løgner og bedrag.
Det ekte offeret blir mistrodd, gjerne fradømt delt omsorg for egne barn de forsøker fortvilet å beskytte mot mishandling. En narsissist som blir gitt den type makt, vil ha frikort til å sabotere samvær, trakassere og plage sin eks-partner og ødelegge livene til egne barn.
Jeg ser derfor absolutt ingen som helst grunn til å gå rundt grøten mer, være politisk korrekt eller snakke med lav stemme. Her roper jeg ut at norske domstoler er både korrupte, inkompetente og skjermer sine «egne». Mennesker som forvalter loven og skal beskytte sine borgere mot urett, er med på uretten. Den som ikke innser at narsissister og psykopater selvsagt jobber i systemene, domstolene og i Høyesterett, har ingenting med å forvalte Norges lover.
I denne miniserien skal jeg gå konkret innpå hvorfor så mange taper i rettsaker mot narsissister og psykopater.


Skrevet av Anita Sweeney.

Hva skjer når offentlige etater og domstolene blir folkets fiende og skjermer kriminelle fremfor å dømme dem? Når meningmann innser at de taper saker de opplagt skulle ha vunnet, fordi økonomiske krefter haler i den andre enden, kameraderi råder eller manipulatorer blir trodd? I forhold til narsissisme og mennesker med denne type personlighetsforstyrrelser, er det påfallende hvor mange av ofrene taper saker i norske rettsaler, selv med meget gode beviser. Først og fremst i barnefordeling og skilsmissesaker, men også straffesaker der en narsissist har gjort noe kriminelt.
Anbefaler:
Epitel.info
http://www.epitel.info/

Sorg.no
https://www.sorg.no/

http://www.nordhelle.no/?page_id=2
Les om Grethe Nordhelle.

Systemoppstilling, og relasjonsbrudd.
https://www.oppstilling.no/om-oss/individdual-oppstilling/

Se youtube: Ross Rosenberg, Meredith Miller, Dr George Simon, og mange andre supre videoer om dette temaet. Lærerikt og nyttig. Kunnskap er makt.

Gaslighting, codependant, scapegoat, golden child, dysfunctional family, narcissitic siblings/parents mm.


Neste innlegg blir om familiedynamikken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar